Startsubsidie voor lokaal energie-initiatief Sauwerd

27 november 2017

Startsubsidie voor lokaal energie-initiatief Sauwerd

Lokaal energie-initiatief Sauwerderpower ontvangt 1.310 euro aan startsubsidie vanuit het programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. Met dit geld wil zij bewoners helpen bij het treffen van energiemaatregelen. Daarnaast wil zij collectief duurzame energie opwekken voor het dorp. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de initiatiefnemers.

Sauwerd energieneutraal, dat is de droom die tijdens het opstellen van de dorpsvisie is geformuleerd. Deze droom wil het dorp verwezenlijken door in te zetten op energiebesparing en energie-opwekking. De eerste stap is het verlagen van het energieverbruik. Tijdens een rondgang met de warmtecamera hebben bewoners kunnen bekijken waar hun woning warmte lekt. Bedrijven wordt gevraagd een gericht aanbod neer te leggen om woningen energieneutraal te maken of andere vormen van warmte dan aardgas toe te passen, zodat bewoners snel aan de slag kunnen.

Sauwerderpower werkt samen met het Buurkrachtteam van buurdorp Adorp. Samen gaan zij bekijken welke mogelijkheden er zijn om energie duurzaam op te wekken in en voor de omgeving. Hiervoor hebben zij al een aantal locatie op het oog waarvan de eigenaar welwillend lijkt. De hoop is dan ook dat deze plannen op korte termijn concreet worden.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het programma wordt gefinancierd door NAM en uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen.