E-mailservice Overheid.nl gewijzigd: zorg dat je niets mist!

30 augustus 2021

E-mailservice Overheid.nl gewijzigd: zorg dat je niets mist!

De e-mailservice van Overheid.nl is gewijzigd. Per 1 juli 2021 ontvang je alleen nog maar bekendmakingen in een straal tot 3 kilometer vanaf je woonadres. Dit heeft grote gevolgen voor lokale natuurbeschermers.

Begin augustus werd bekend dat abonnementen van de e-mailservice van Overheid.nl met terugwerkende kracht zijn gewijzigd. Het is vanaf juli 2021 niet meer mogelijk om eenvoudig alle bekendmakingen voor de hele gemeente te ontvangen.

Lees onderaan de tekst hoe je toch op de hoogte kunt blijven

Ondoenlijk en onnodig

De nieuwe systematiek van abonnementen is ingewikkeld, onoverzichtelijk en niet gebiedsdekkend. De Brabantse Milieufederatie (BMF) heeft de Rijksoverheid gevraagd om de aanpassing van de e-mailservice terug te draaien. De BMF noemt deze aanpassing ondoenlijk en onnodig tijdrovend en wijst erop dat door de invoering met terugwerkende kracht de kans bestaat dat inwoners en organisaties bekendmakingen hebben gemist.

Draai de wijziging terug

In de nieuwe Omgevingswet is een belangrijke rol weggelegd voor ‘burgerparticipatie’. Maar alleen goed geïnformeerde inwoners kunnen meepraten over ontwikkelingen in hun leefomgeving. Daarom is het zo belangrijk dat inwoners op een eenvoudige manier op de hoogte kunnen raken van plannen en vergunningen in hun gemeente. In het Verdrag van Aarhus staat dat informatie van de overheid makkelijk vindbaar en toegankelijk moet zijn voor de burger.

De BMF roept ook inwoners op om van zich te laten horen. Directeur Femke Dingemans: ‘Deel onze oproep om deze aanpassing van de rijksoverheid terug te draaien. Dat kan heel makkelijk door het reactieformulier op de website Overheid.nl in te vullen.’

De BMF heeft hiervoor een voorbeeldtekst gemaakt:
Ik verzoek u hierbij dringend om de bekendmakingsabonnementen te herstellen naar de situatie van voor 1 juli 2021, zodat ik weer bekendmakingen voor mijn hele gemeente kan ontvangen. De aanpassing die de Rijksoverheid per die datum heeft doorgevoerd is in strijd met het Verdrag van Aarhus.’

Ontvang bekendmakingen

Wil je niets missen, dan is het belangrijk om meerdere gratis ‘abonnementen’ per gemeente te nemen, met verschillende postcodes per cirkel van 3.000 meter. Dat brengt met zich mee dat je voortaan per gemeente niet één, maar meerdere berichten met bekendmakingen ontvangt.

E-mailservice Overheid.nl

Bekendmaking gemist?

Door de aanpassing is het mogelijk dat je bekendmakingen hebt gemist. In de tussentijd kun je het beste de zoekfunctie gebruiken op de site officielebekendmakingen.nl om, voor zover mogelijk, na te gaan wat je hebt gemist. Heb je inderdaad een bekendmaking gemist? Dan kun je je beroepen op verschoonbare termijnoverschrijding.