‘Doodsteek voor natuurherstel Eems’ – milieuorganisaties wijzen Duitse verdiepingsplannen af

17 juni 2024

‘Doodsteek voor natuurherstel Eems’ – milieuorganisaties wijzen Duitse verdiepingsplannen af

– Duitsland wil de vaargeul in de Eems verder verdiepen
– Natuur- en milieuorganisaties waarschuwen voor enorme schade aan de Eems
– Project schendt Europese natuur- en milieuwetgeving

Gezamenlijk persbericht
Harlingen, 17-06-2024
De Duitse en Nederlandse natuur- en milieuorganisaties BUND, WWF Duitsland, NABU, Waddenvereniging, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Groningen wijzen de plannen van de Duitse regering om de vaargeul in de Eems verder te verdiepen af. De monding van de Eems, het Eemsestuarium, verkeert al jaren ecologisch in een zeer slechte toestand. De verdieping zou een verdere verslechtering van deze toestand betekenen en in strijd zijn met de Europese milieuwetgeving.

Emssperrwerk (foto Erik de Waal)

‘De geplande verdieping zou de doodsteek zijn voor het noodzakelijke natuurherstel in de Eems-Dollard. In tijden van klimaat- en biodiversiteitscrisis is een dergelijke ingreep in een beschermd natuurgebied uit den boze’, stellen de natuur- en milieuorganisaties.

Het water in het Eemsestuarium is al veel te troebel door herhaaldelijk uitdiepen en voortdurend baggeren, en de waterbodem in de Eemsrivier wordt ’s zomers bedolven onder een metersdikke sliblaag, waarin geen leven mogelijk is. Nederland en Duitsland werken daarom al jaren aan plannen om de situatie te verbeteren. Pas in 2017 hebben de twee landen een gezamenlijk beheerplan voor het Eemsestuarium aangenomen. In Nederland is het plan om de komende tien jaar elk jaar een miljoen ton slib uit de Eems te verwijderen. In Duitsland wordt onderzocht of het Emssperrwerk ervoor kan zorgen dat er minder slib in de rivier komt als onderdeel van de uitvoering van het Masterplan Ems 2025.

Duitsland wil nu de vaargeul in de Eems tussen de Eemshaven en Emden een meter verdiepen en de extra onderhoudsbagger daarvan in de Eemsmonding tussen Delfzijl en de Eemshaven storten. Volgens de natuur- en milieuorganisaties zou het project ingaan tegen alle eerdere verbeteringsinspanningen en huidige verbeteringsplannen. Het zou leiden tot extra vertroebeling en dus achteruitgang van de Eems-Dollard.

Voor enkele bedreigde en beschermde vissoorten, zoals de fint, is het Eemsestuarium heel belangrijk. Voor het estuarium en de bedreigde soorten die daar leven, verbiedt de EU-wetgeving niet alleen verslechtering, maar vereist deze ook herstel. Ook op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water is verslechtering verboden.

Natuur- en milieuorganisaties hebben zienswijzen ingediend op de plannen. Ze bekritiseren onder andere het feit dat er geen serieus milieuvriendelijk alternatief is overwogen voor de vaargeulverdieping.

Download hier de gezamenlijke zienswijze

Tags:

Neem voor meer informatie contact op met:

Profiel Bas Hollander

Bas Hollander

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Klimaatadaptatie werkdagen: ma, wo, do, vr