100 jaar Carel Coenraadpolder

100 jaar Carel Coenraadpolder

22 juni 2024 - 22 juni 2024
vanaf 14.00

De Carel Coenraadpolder is de meest noordoostelijke gelegen polder. Deze polder is genoemd naar de toen voormalige commissaris van de Koningin Carel Coenraad Geertsema, werkzaam in die functie tussen 1893-1917. In 1923 werd het besluit genomen tot een nieuwe indijking in de Dollard. In 1925 was de klus geklaard.

Op zaterdag 22 juni zal de huidige commissaris van de Koning René Paas op verzoek van de Stichting Landschap Oldambt stilstaan bij dit eeuwfeest. Hij is om 15.00 uur aanwezig bij het gele dijkgat, de scheiding tussen de Reiderwolderpolder en de Carel Coenraadpolder, waar een replica van een zogenaamd schotbalkenhuisje is geplaatst. De daarin opgeborgen balken werden in tijden van nood in de sleuven van de coupure geschoven om zo het water te keren.

Muzikaal zal een en ander opgeluisterd worden door musicus Berney Jansema uit Heiligerlee

Vertrek per bus naar het Gele Diekgat om 14:00 vanaf boerderij Carel Coenraadpolder nummer 4.

Terug naar agenda

100 jaar Carel Coenraadpolder

Carel Coenraadpolder, Finsterwolde, Netherlands