Servicepunt

Wat is het Servicepunt?

De duurzaamheidsbeweging van onderop groeit hard, ook in Drenthe. Het enthousiasme is groot en de ambities hoog.

Het Servicepunt van de Natuur en Milieufederatie Drenthe is er voor groepen die zelf bezig willen, of al bezig zijn, op het gebied van duurzame energieopwekking, energiebesparing of duurzaam leven. Of het nou gaat om het zelf opwekken van energie, duurzame mobiliteit organiseren (bijvoorbeeld een laadpaal voor elektrische auto’s in uw wijk), duurzaam voedsel produceren of energie besparen (bijvoorbeeld samen isolatie kopen).

Al sinds 2008 ondersteunt en adviseert het Servicepunt lokale initiatieven in Drenthe en werken wij samen met regionale en landelijke partijen op het gebied van energie en duurzaamheid. Het Servicepunt biedt een helpende hand aan startende groepen maar ook groepen die al ver op weg. Samen maken we het makkelijker.

Energiewerkplaats Drenthe

Speciaal voor initiatieven die zich bezig houden met energie, is er de Energiewerkplaats Drenthe. Binnen Energiewerkplaats Drenthe werken de volgende partners samen: Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drentse KEI, Buurkracht, SEN (Samen Energie Neutraal) en de Hanzehogeschool Groningen (Onderzoeksgroep Energie en Gedrag van het kenniscentrum Energie). Het doel van de samenwerking tussen de deze partijen is om lokale energie initiatieven nog beter te stimuleren en te versterken bij het realiseren van hun ambities en projecten. Lokale initiatieven met vragen over bijvoorbeeld het oprichten van een energiecoöperatie of het opwekken en besparen van energie kunnen terecht bij de Energiewerkplaats Drenthe.

Handboek voor Postcoderoosprojecten
De postcoderoosregeling (de Regeling Verlaagd Tarief) is een van de manieren om mensen te laten investeren in en profiteren van zonne-energie. Maar zoals vaker het geval met belastingmaatregelen: het is niet de meest eenvoudige regeling. Om coöperaties en initiatieven op weg te helpen, is dit handboek gemaakt.

Voor wie is het Servicepunt?

Het Servicepunt van de Natuur en Milieufederatie Drenthe is er voor iedereen die samen met anderen wil werken aan energiebesparing, duurzame energie, een groene omgeving en duurzaamheid in het algemeen.

We zijn er voor alle bewoners, initiatieven, energie coöperaties, dorpsverenigingen, sportverenigingen, kerkgemeenschappen die samen de stap willen zetten naar een duurzamere omgeving.

Direct de expertise van het Servicepunt aanvragen? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Wat kan het Servicepunt voor u doen?

Het Servicepunt kan uw groep voorzien van advies over mogelijke stappen, kansrijke projecten en u natuurlijk vertellen hoe uw idee naar een project of product kan komen.

Dit doen we door:

 • Verbinden met de juiste partij
  Het Servicepunt van de Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft een levendig en groot regionaal en landelijk netwerk. Hierin zitten een groot aantal groepen met specialistische kennis van de meest uiteenlopende energie zaken. Als een groep (bijna) hetzelfde traject heeft doorlopen als uw groep kan doen, kan het Servicepunt u daarmee verbinden, waardoor u van elkaar kunt leren. Wilt u ook deel uit maken van het grote Servicepunt netwerk (wat zich over de grenzen van de provincie Drenthe uitstrekt en partijen door het hele land kent)? Vul dan het formulier op de contactpagina in.

 • Het vinden van financiële middelen voor uw duurzaamheidsproject
  Het zoeken naar, en aanvragen van subsidies kan een lastige en tijdrovende klus zijn. Toch is het vaak de moeite waard, omdat er voor veel duurzaamheidsprojecten vaak wel enige vorm van subsidie beschikbaar is. Het Servicepunt van de Natuur en Milieufederatie Drenthe helpt met het vinden van de juiste subsidies of geldschieters, het schrijven van de aanvragen en het andere papierwerk. Ook kunnen we kijken naar de mogelijkheden van crowdfundings-acties, of deelname aan geldprijzen zoals bijvoorbeeld de Pluk van de Petteflet-prijs.

 • Communicatieadvies voor uw project of bij het werven van deelnemers voor uw project
  Het opzetten en uitvoeren van een project kan veel meer opleveren als u het samen met anderen doet. Soms kan het vinden van deelnemers een lastige opgave zijn. Het Servicepunt van de Natuur en Milieufederatie Drenthe brengt u in contact met een communicatieadviseur die u kan voorzien van een goed communicatieadvies en u helpt de zichtbaarheid van uw groep of project te vergroten.

 • Opstellen plan van aanpak van aanpak voor uw project
  Een plan van aanpak zorgt ervoor dat uw groep een duidelijk pad kan bewandelen naar het doel dat jullie voor ogen hebben. Wat wilt u bereiken? Met welke middelen? Waar krijg u zelf energie van? Het plan van aanpak kan simpel zijn, maar ook uitgebreider als het nodig is. Het moet in ieder geval altijd aansluiten bij de eigen wensen, snelheid en ambities. Het Servicepunt helpt bij het opstellen van het plan.

Het realiseren van uw project

Als initiatief wilt u iets realiseren, bijvoorbeeld meer zonnepanelen in uw buurt, een grote installatie voor het opwekken van duurzame energie, meer groen in de buurt of misschien wel een circulair plan op het gebied van voedsel. Indien nodig helpen we u bij het maken van een goede business case en het opzetten van de organisatie die erbij past. We werken daarvoor samen met diverse specialisten op dit gebied en zoeken voor u de meest geschikte vorm en samenwerking.

Het Servicepunt helpt u bij:

 • Energiebesparingsproject
  Speciaal voor groepen die met energiebesparing aan de slag willen biedt het Servicepunt extra mogelijkheden. Door haar samenwerking met landelijke partijen kan het Servicepunt in uw dorp of wijk gericht aan de slag. Welk energielabel hebben de woningen? Welke maatregelen horen daarbij? Hoe kunnen we de bewoners het beste adviseren? Samen met het Servicepunt kan hier een antwoord op gevonden worden.

 • Hulp bij de realisatie van collectieve zonne-projecten
  Wilt u als groep een collectieve zonne-installatie plaatsen? Dan is een goede business case onmisbaar. Samen met de Drentse Energie Organisatie (DEO) gaan we werken aan een gezond en rendabel project in uw dorp of wijk.

 • Werken aan de kwaliteit van natuur en landschap
  Werkt u samen met anderen aan de verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap in uw eigen omgeving of heeft u daarvoor ideeën en plannen? Het Servicepunt kan u daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld door mee te denken hoe uw ideeën en plannen werkelijkheid kunnen worden en er ook meer mensen gaan meedoen. Of door u in contact te brengen met de juiste personen binnen uw gemeente, natuurorganisaties of andere lokale initiatieven met vergelijkbare projecten.

 • Ruimtelijke ordening
  Het Servicepunt is ook bedoeld voor bewoners(groepen) in de provincie Drenthe die plannen in hun omgeving ervaren als een bedreiging voor natuur, landschap en milieu. U kunt bij ons terecht voor praktische en juridische zaken en ondersteuning.

Wat verwacht het Servicepunt van u terug?

Als u het Servicepunt van de Natuur en Milieufederatie Drenthe inschakelt, kunt u rekenen op kosteloos advies voor uw project of initiatief. Wij vragen u echter wel om ons actief te promoten en te ondersteunen in en naar uw directe omgeving.

Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een banner op uw website, waarbij u laat weten dat u door ons geholpen bent (wij leveren na afloop een banner aan), en dat deze op een prominente plaats op uw website geplaatst wordt. Daarnaast zouden we u of uw groep graag uitnodigen voor onze netwerkbijeenkomsten, zodat het Servicepunt netwerk actief en levendig blijft en men elkaar kan versterken en helpen.

Thema's:

Onze adviseurs