NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu

Fiscale informatie

Logo NMG klein

De Natuur en Milieufederatie Groningen is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). We hebben de informatie die voor deze ANBI-status van belang is hieronder op een rij gezet.

  • Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen is in 1973 opgericht onder de toenmalige statutaire naam ‘Stichting Federatief Overleg voor Natuur-, Landschaps-, en Milieubeheer in de provincie Groningen’ (af te korten ‘Milieufederatie Groningen’). In 1992 is de naam veranderd van ‘Stichting Federatief Overleg voor Natuur-, Landschaps- en Milieubeheer in de Provincie Groningen’ in ‘Stichting Milieufederatie Groningen’.
Deze naam is bij de statutenwijziging in 2010 gewijzigd in Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen.

  • Doelstelling

De stichting heeft tot doel het bevorderen van het behoud, het herstel en het optimaal beheer van natuur, milieu en landschap, met name in de provincie Groningen. De stichting stelt zich mede ten doel te bevorderen dat wettelijke regels op het gebied van omgevingsrecht, met name regels ter bescherming van natuur, milieu en landschap, juist worden toegepast en worden nageleefd. De stichting heeft geen winstoogmerk.

  • Fiscaal nummer: 3422690

  • Btw-nummer: 0034.22.690.B01
  • Kamer van Koophandel

De Natuur en Milieufederatie Groningen is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41009418. Ons adres is: Bankastraat 77, 9715 CJ Groningen. 

  • Samenstelling bestuur en directie

Ons jaarverslag en de financiële jaarrekening geven weer wat de samenstelling van bestuur en directie is. Het jaarverslag bevat ook informatie over eventuele nevenfuncties.

  • Bezoldiging en vergoedingenbeleid

De Natuur en Milieufederatie Groningen volgt de salarissschalen van de Provincie Groningen. De bezoldiging van de directie is gespecificeerd in de afzonderlijke jaarrekeningen.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Ze ontvangen alleen een beperkte vergoeding voor gemaakte onkosten (op basis van declaraties). Ook de leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

  • Beleidsplan

Onze Meerjarenbeleidsplan 2016 – 2019 kan hier worden gedownload.

  • Uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

Het jaarverslag met een verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en de jaarrekening met de bijbehorende financiële verantwoording worden jaarlijks beschikbaar gesteld op onze eigen website en die van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF