NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Verantwoording

Verantwoording

De Natuur en Milieufederatie Groningen ontvangt een budgetsubsidie van de Provincie Groningen. De subsidie wordt meerjarig toegezegd op grond van een Meerjarenbeleidsplan. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening en een jaarverslag. Deze kunt u opvragen bij ons secretariaat of bekijken in de bibliotheek.

De Natuur en Milieufederatie Groningen is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). We hebben de  informatie die voor de ANBI-status van belang is op een rij gezet onder het kopje fiscale informatie.

De subsidie van de Provincie Groningen dekt bijna 30 procent van de kosten van de organisatie. Voor de resterende 70 procent ontvangt de Natuur en Milieufederatie Groningen bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, ministeries, terreinbeherende organisaties, de gemeente Groningen en particuliere fondsen. Veel bijdragen zijn gebonden aan concrete projecten.

Dankzij de hulp van de Nationale Postcode Loterij kan de Natuur en Milieufederatie Groningen investeren in verschillende projecten, zoals het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts en de Nacht van de Nacht, en kunnen de juridische activiteiten worden uitgevoerd.

Vanuit de Natuur en Milieufederatie Groningen worden de volgende gedragscodes en richtlijnen onderschreven:

CBF keurmerk

Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen

Gedragscode medewerkers Natuur en Milieufederatie Groningen

Gedragscode leden van De Natuur en Milieufederaties

Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen

RSIN 3422690
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF