NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Westerwoldse Aa – de ontbrekende schakels

Westerwoldse Aa – de ontbrekende schakels

Een natuurlijke beek van veen naar zee

In het noordoosten van ons land ligt een bijzonder riviertje, een lange stroom van 80 kilometer. In deze publicatie gebruiken wij de naam van de Westerwoldse Aa plaatsvervangend voor het bekenstelsel bestaande uit de Runde, de Ruiten Aa en de Westerwoldse Aa.
In dezelfde richting doorloopt de beek drie stroomtypen, gerelateerd aan verschillen in het landschap: een hoogveenbeek, een laaglandbeek en een estuarium. Deze rijke aaneenschakeling van habitats komt maar weinig voor in Nederland.
Het gebied kent echter een aantal problemen waardoor het zijn kwaliteiten niet optimaal kan ontwikkelen.

De natuur- en milieuorganisaties Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Groningen hebben het initiatief genomen om de visie Westerwoldse Aa – de ontbrekende schakels te ontwikkelen.
De partijen zien goede mogelijkheden voor een natuurlijker functionerende beek met voordelen voor natuur, waterbeheer en de regionale economie.
De initiatiefnemers willen nader invulling geven aan plannen en initiatieven die in de afgelopen jaren voor de Westerwoldse Aa zijn ontwikkeld.
Eén van die plannen is Van Bargerveen tot Dollard tou van de provincies Groningen en Drenthe, het Waterschap Hunze en Aa’s en Dienst Landelijk Gebied.
Verder wordt aangesloten op lopende projecten, zoals de afronding van het plan Ecologische Hoofdstructuur Westerwolde.

 

Wat is de ambitie?

De Westerwoldse Aa is in 2050 een aaneengesloten beekdallandschap van hoogveen tot estuarium. Het biedt ruimte aan mens en natuur. In het stroomgebied krijgen natuurlijke processen als hoogveenontwikkeling, overstromingen en begrazing de ruimte en zijn kraanvogel, ijsvogel, bever, otter en rivierprik de karakteristieke diersoorten.
De natuur draagt in 2050 in belangrijke mate bij aan het kosteneffectief oplossen van de problemen in de waterbeheersing.
Daarnaast wordt er in het gebied meer water vastgehouden, waardoor meer (grond)water beschikbaar is in droge tijden. Natuur is hiermee een bondgenoot van de landbouw geworden.
Door de natuurrijkdom van het landschap zal de economie in de sector recreatie & toerisme zich sterk kunnen gaan ontwikkelen.

De vijf onderdelen van de visie

1. Eén aaneengesloten beekdallandschap met een natuurlijke en vrij stromende Westerwoldse Aa als kern.
2. Herstel en stimulatie van de natuurlijke, gebiedseigen processen, zoals hoogveenontwikkeling bovenstrooms, hermeandering van de beek, een geleidelijke overgang zout en zoet water benedenstrooms .
3. Een natuurbeek gevuld met gebiedseigen water.
Er wordt gestreefd naar een beek met schoon water, met ruimte voor berging en (lang) vasthouden van regenwater. Daarnaast moeten kleinere en grotere zijbeken worden aangekoppeld aan de hoofdbeek.
Voorbeelden van aan te koppelen beken zijn Mussel Aa, Pagediep, Valtherdiep en de Alterschloot in Duitsland.
4 Grensoverschrijdende ecologische verbindingen met de Hunze en de Eems.
Mogelijkheden hiervoor zijn een ecologische ontwikkeling langs het Valtherdiep richting de Hunze en langs de Brualerschloot in Duitsland richting de Eems.
5 Ontwikkelen economie gebaseerd op natuur & landschap.

Opzet en afleesbaarheid van de webpresentatie

In de presentatie wordt het Groninger deel van de Westerwoldse Aa, van Ter Apel tot aan de Dollard, behandeld.
Basis van de presentatie is een schetsmatig getekende kaart van het stroomgebied van de beek. De kaart wordt twee keer gepresenteerd. Ten eerste als overzicht van de huidige situatie, ten tweede, dezelfde kaart, aangevuld met een overzicht van de ontbrekende schakels.
Deze zijn allemaal ingetekend. Van 7 situaties zijn illustraties gemaakt (rode cirkels met de rode stip als point of view), die het huidige en gewenste beeld laten zien. Het gewenste beeld is dus telkens de invulling van de ontbrekende schakel, ofwel de verbeelding van de gewenste ingreep.
De ingrepen worden van zuid naar noord, van boven- naar benedenstroom, tekstueel toegelicht.

Bezig met laden van applicatie..
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF