NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Over de tool ´Jouw Energieperspectief´

Over de tool ´Jouw Energieperspectief´

De tool ‘Jouw Energieperspectief’ is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in wat er wel en niet nodig is om voldoende duurzame energie op te wekken. Je zit met de tool zelf achter de knoppen voor Noord-Nederland en bepaalt hoeveel energie er bespaart en hoeveel duurzame energie er opgewekt wordt. Je ziet direct wat de effecten van je keuzes zijn op de vermindering van de CO2-uitstoot en hoeveel oppervlakte de door jou gekozen energieopwekkingsmethoden in beslag nemen.

Er is dan ook geen goed of fout in de keuzes die je maakt. Het is de bedoeling dat je uiteindelijk voldoet aan de nationale energiedoelstellingen. Met de tool krijg je een gevoel bij de opgave die we met z´n allen hebben en wat er nodig is om de doelstellingen te halen.

Oppervlakte beslag duurzame energie
Als je in de tool varieert met de verschillende mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie, dan blijkt al gauw dat voor groen gas een veel groter oppervlak nodig is dan voor bijvoorbeeld windenergie, om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken.

Energielandschappen tool Energieopbrengst per km2

Bovenstaande grafiek vergelijkt per duurzame energiebron de energieopbrengst (PJ) die per vierkante kilometer (km2) opgewekt kan worden. Hieruit blijkt dat zonne-energie de grootste energieopbrengst heeft per vierkante kilometer. Voor groen gas is veel oppervlakte nodig om de benodigde biomassa te verbouwen. Zonne-energie lijkt in deze vergelijking ook veel meer op te leveren per km2 dan windenergie op land. Deze grafiek is echter niet helemaal correct wanneer de zonnepanelen op de grond geplaatst worden, op zogenaamde zonneakkers. Een windpark neemt relatief veel ruimte in beslag omdat de windmolens op grote onderlinge afstand worden geplaatst. Tussen de molens kan de grond echter gewoon gebruikt worden voor landbouw of zelfs zonnepanelen. Bij zonneakkers wordt het land grotendeels bedekt met zonnepanelen, onder de panelen kunnen geen landbouw gewassen meer groeien. Er wordt wel onderzocht of in de toekomst zonneakkers gecombineerd kunnen worden met de teelt van gewassen die weinig licht nodig hebben of met pluimveehouderij.

De impact van de energietransitie
De tool ‘Jouw Energieperspectief’ is handig om snel een beeld te krijgen van de benodigde maatregelen voor de gewenste energietransitie en het oppervlakte dat hiervoor nodig is. De tool geeft echter geen inzicht in de effecten op de natuur, de leefomgeving, de kosten van de maatregelen of bijvoorbeeld de leveringszekerheid van de door jou gekozen maatregelen. Aspecten die zeker ook van belang zijn. Windturbines zijn op dit moment bijvoorbeeld nog de financieel meest voordelige opwekkers van duurzame energie. Windturbines hebben door hun hoogte, omvang en het geproduceerde geluid en de slagschaduw daarentegen een groter effect op het landschap en de leefomgeving dan bijvoorbeeld zonnepanelen. De tool ‘energy game’ van Quintel geeft ook inzicht in de kosten van je maatregelen en de gevolgen voor de leveringszekerheid. Leuk om ook eens te proberen.

Onderzoek ‘De impact van de energietransitie’
In de afstudeerscriptie ‘De impact van de energietransitie’ bespreekt Van Hall-studente Roseliek Schippers de effecten van de energietransitie op de leefomgeving, het landschap en de natuur. Het rapport geeft bovendien inzicht in het ruimtebeslag van de verschillende duurzame opwekkingsbronnen.

>>Lees hier het rapport

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF