NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Energielandschappen

Energielandschappen

Ons landschap is onlosmakelijk verbonden met onze behoefte aan energie. De veenkoloniën en petgaten zijn ontstaan door de winning van turf. Bossen zijn aangeplant voor scheepsbouw en brandhoutproductie, kanalen en wijken zijn gegraven om het veen te ontwateren en turf te vervoeren. Windmolens maalden ooit onze polders leeg en wekken nu in grotere vorm energie op. Hoogspanningskabels doorkruisen het landschap om vanaf de torenhoge energiecentrales aan de horizon de trafostations nabij de stad te voeden. En de gaswinlocaties en boorplatforms zijn op land en zee zichtbaar. Ons landschap is verbonden met energie en innovatie.

Met alle problemen rond de gaswinning krijgt de discussie rond de transitie naar duurzame energiebronnen nog meer prioriteit. Naast de vraag hoe de energiemix er uit moet komen te zien, speelt ook een ruimtelijk vraagstuk. De overgang naar een bovengrondse en meer lokale energieopwekking heeft invloed op het landschap en onze leefomgeving. Maar ook energiebesparing heeft zo zijn effect: bijvoorbeeld de installaties die nodig zijn om restwarmte te benutten of bestaande woningen die letterlijk een nieuwe jas krijgen om ze energieneutraal te maken. Met ‘Energielandschappen’ wordt het maatschappelijk debat over de energietransitie en de gevolgen voor natuur, landschap en leefomgeving aangegaan. In 2015 en 2016 is in het kader van Energielandschappen het debat gevoerd met geïnteresseerden uit de drie noordelijke provincies.

 

Energielandschap in beeldJouw Energieperspectief
Met de tool ‘Jouw Energieperspectief’ zit je zelf achter de knoppen voor Noord-Nederland: worden vele woningen geïsoleerd of zet je vooral in op verduurzamen van de industriële grondstoffen? Plaats je 100 windmolens op land of zet je grote velden vol met zonne-energie? Je ziet direct wat de effecten van je keuzes zijn op energiebesparing, duurzame opwekking, vermindering CO2-uitstoot en het landschap.

>> Ga naar de tool

Bovenstaande tool is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in wat er wel en niet nodig is om voldoende duurzame energie op te wekken. Het geeft echter geen inzicht in de effecten op de natuur, de kosten van de maatregelen en bijvoorbeeld de leveringszekerheid. Meer informatie over de tool vind je hier.

 

windpark eemshaven 15 BEW1 JWDebatavonden en symposium
Met ‘Energielandschappen’ voerden we in 2015 en 2016 in Noord-Nederland met scholieren, plattelandsbewoners, beleidsmakers en onze achterban een open discussie over de noodzaak van energietransitie, de ruimtelijke impact hiervan en hoe dit te realiseren met oog voor natuur, landschap en leefomgeving. In drie gemeenten in de drie noordelijke provincies zijn discussieavonden georganiseerd met als sluitstuk het drukbezochte symposium ‘Energietransitie in het landschap’ in het Gasuniegebouw in Groningen.

>> Meer informatie

 

Alleen gebruiken voor Energielandschappen!Energielandschap van de jeugd
In totaal hebben ruim 200 leerlingen van drie verschillende middelbare scholen uit het Noorden zich gedurende een half jaar beziggehouden met het energievraagstuk. Zij verdiepten zich in de effecten van verschillende energiemaatregelen op het landschap: windenergie of energie besparen, woningisolatie of gasopslag, kolencentrale of mestvergister? Via een rapport en maquette gaven de leerlingen advies aan de verantwoordelijk wethouder in hun gemeente over de te maken keuzes en maatregelen om energie te besparen en duurzaam op te wekken.

>> Meer informatie

 

Energielandschappen basisschoolVerandering van het landschap
In de loop van de jaren heeft de energiewinning van de bewoners een grote invloed gehad op de verandering van het landschap. Leerlingen van basisschool de Schutsluis in Oldenzijl gingen met landschapshistoricus Marien Bügel op pad om te ervaren hoe de energiewinning vroeger, nu en in de toekomst invloed heeft op het landschap.

>> Meer informatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF