NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Natuur en landschap

Natuur en landschap

De kwaliteit van natuur en landschap in Groningen staat onder druk. Verdroging, verzuring en vermesting bedreigen het voorbestaan van waardevolle soorten in onze natuurgebieden. Bovendien wordt het afronden en verder inrichten van het Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur of EHS) bedreigd door bezuinigingen en een veranderend politiek klimaat, terwijl een goed functionerend Natuurnetwerk essentieel is voor de biodiversiteit en natuurkwaliteit. De Natuur en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt een groot aantal natuur- en landschapsorganisaties en de terreinbeherende organisaties in onze provincie, en zet zich namens hen in voor de verbetering van de Groningse natuur en het gereedkomen van een goed functionerend Natuurnetwerk.

Nieuwe ontwikkelingen zoals bedrijvigheid, infrastructuur, energiegewassen en -opwekking kunnen op gespannen voet staan met de kwaliteit van natuur en landschap. We vinden niet dat deze ontwikkelingen per definitie moeten worden tegengehouden, wel is het van belang dat ze plaatsvinden op de juiste plek en op de juiste wijze. Met bedrijven, overheden en aangesloten organisaties werken we aan een inpassing die bestaande waarden en kwaliteiten intact laat. Ruimtelijke ordening is dan ook een van de belangrijkste terreinen waarop we onze aangesloten organisaties ondersteuning bieden.

Daarbij hebben we veel aandacht voor karakteristieke landschapselementen. Groningen wordt gekenmerkt door wierden, maren, dijken, kronkelende sloten, onregelmatige blokverkaveling, weidse vergezichten, houtsingels en duisternis. Al deze elementen worden sterk gewaardeerd maar staan onder druk, met name ten gevolge van schaalvergroting in de landbouw, nieuwe infrastructuur en bedrijvigheid. Daarnaast zijn, mede door bezuinigingen, de bronnen van financiering voor onderhoud en behoud van deze waardevolle elementen de komende jaren onzeker geworden. We zetten ons in voor het behoud en herstel van deze ‘pronkjewails’.

 

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF