NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
€nergiek Toezicht

€nergiek Toezicht

Begin 2016 is de Omgevingsdienst Logo Energiek ToezichtGroningen in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie in de Gemeente Leek gestart met het Project ‘€nergiek Toezicht’. Doel van het Project is om MKB-bedrijven te helpen aan de (wettelijke) verplichtingen op het gebied van energiemaatregelen te voldoen door hen een ontzorgingstraject aan te bieden. Energiebesparing is volgens ons het meest effectieve middel om tot CO2-reductie te komen en om de doelstellingen van het in 2013 gesloten Energieakkoord te halen. En er valt op dat gebied nog
enorm veel te winnen, ook voor bedrijven. Energiebesparing levert immers ook geld op.

Aanleiding voor het Project is de constatering in het Nationale Energieakkoord, dat de naleving van de wettelijk verplichte energiemaatregelen door bedrijven nog onvoldoende is, en er meer handhaving nodig is om de beoogde doelstellingen te halen. In het zogenaamde ‘activiteitenbesluit’ uit 2007 is opgenomen dat bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgas verbruiken, de verplichting hebben energiebesparingsmaatregelen te nemen met een terugverdientijd tot 5 jaar. De Omgevingsdienst, een aantal Gemeenten en de Provincie hebben in het akkoord een handhavingsverplichting afgesproken om hierop toe te zien. De Omgevingsdienst heeft de opdracht gekregen om dit uit te voeren.

Om hieraan te voldoen heeft de Dienst zijn handhavingscapaciteit vergroot en is zij daarnaast aan een stimuleringstraject voor MKB-bedrijven begonnen. Dit is met behulp van de Natuur en Milieufederatie Groningen uiteindelijk inhoudelijk vormgegeven in het Project ‘€nergiek Toezicht’. Het Project borduurt voort op de opgedane ervaring van de Natuur en Milieufederatie Groningen in de ‘CleanCampagne’, de voorloper van het Project.

Keuzemenu’s
Bedrijven kunnen met ‘€nergiek Toezicht’ kiezen uit twee menu’s. In het eerste menu, het handhavingstraject, wordt alles door het bedrijf zelf georganiseerd. Het bedrijf zoekt zelf uit welke maatregelen voor het bedrijf gelden en deze worden voor 1 januari 2017 toegepast, of aantoonbaar in de planning gezet. Ook bepaald het bedrijf zelf hoe de besparingsdoelen worden gerealiseerd. De Omgevingsdienst zal vervolgens gaan controleren en handhaven.

In het tweede menu wordt een ontzorgingstraject aangeboden aan bedrijven. Gespecialiseerde adviseurs geven daarbij met behulp van een bedrijfsscan inzicht in het energieverbruik. Vervolgens geven zij maatwerkadvies over uit te voeren energiemaatregelen en over de tijdsplanning. Ook is er hulp en onafhankelijk advies bij de aanvraag van offertes. Uiteindelijk wordt het plan van aanpak bij het bevoegd gezag gelegd ter beoordeling. De kosten van het traject bedragen 800 euro. De gedachte is dat vanwege het maatwerk dit ontzorgingstraject uiteindelijk voordelig is voor zowel de bedrijven als voor de betrokken organisaties en instanties.

Uitvoering
De Natuur en Milieufederatie Groningen verzorgt de coördinatie en organisatie en voert ook de registratie van de bedrijven en hun voortgang uit. Verder zorgen we voor een goede afstemming tussen de adviseurs zodat ze dezelfde aanpak en kwaliteit leveren en hebben we voorwaarden opgesteld voor bedrijven om aan het project deel te kunnen nemen. De adviseurs van de betrokken adviesbureaus verzorgen het specifieke maatwerkadvies.

Stapje verder
Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om een stapje verder te gaan dan de wettelijke verplichtingen, bij projecten met andere thema’s dan energiebesparing, zoals papier en mobiliteit. Daarbij kan worden gekozen uit één van de begeleidende, externe partijen.

De Gemeente Leek is de eerste gemeente waar ‘€nergiek Toezicht’ van start is gegaan, om vervolgens te worden uitgerold over de resterende gemeenten van Groningen. De samenwerkende organisaties van het project zijn de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Omgevingsdienst, de Provincie Groningen, Invent, BMD, Dzyzzion, Stichting Synnovem, Duurzom en de Groningse gemeenten.
Contactpersoon: Janneke Wolkorte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF