NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Netwerk Milieu

Netwerk Milieu

Het Netwerk Milieu is actief op het terrein van het zogenoemde ‘grijze milieu’: de kwaliteit van water, bodem en lucht in samenhang met industrie en andere bronnen van verontreiniging. Het netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van onze aangesloten organisaties, deskundigen en betrokken Groningers die zich willen inzetten voor de milieukwaliteit in onze provincie. Via het netwerk kunnen we onze achterban informeren over actuele ontwikkelingen, gezamenlijk kennis opbouwen, standpunten vaststellen en onze lokale groepen activeren om zelf op te komen voor hun belangen en hen hierbij ondersteunen.

Enkele malen per jaar organiseren we een netwerkbijeenkomst over een actueel milieuvraagstuk. Dan wisselen we rechtstreeks met u van gedachten en nodigen we bijvoorbeeld deskundigen uit voor een presentatie. Het netwerk kan door overheden en bedrijven worden ingezet als klankbord om (beleids)ontwikkelingen en plannen te toetsen. Daarnaast vragen we het netwerk om advies bij visie- en standpuntbepaling.

Doe Mee
Denkt en praat u ook graag mee? Of wilt u voortaan de nieuwsbrief ontvangen over milieuontwikkelingen in de provincie? Stuur dan een e-mail naar Erik de Waal


Activiteiten Netwerk Milieu
Advies provinciaal geurbeleid

Contactpersoon: Erik de Waal

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF