NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Komst Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

In Den Haag is inmiddels de conclusie getrokken dat de opgaven rond schadeherstel en preventief versterken veel omvangrijker zijn dan de politiek in eerste instantie had gedacht. Minister Kamp stelt een Nationaal Coördinator aan. Een belangrijke stap voor grote opgaven, zoals schadeherstel en preventief versterken, zo vindt ook de Natuur en Milieufederatie Groningen. Dit zijn zaken die bij de overheid horen en niet bij de NAM. Aansturing en coördinatie liggen vanaf dan bij de NCG, met verregaande bevoegdheden. De uitvoering ligt bij het Centrum voor Veilig Wonen (CVW).

De NMG zou overigens in de toekomst graag zien dat ook gebiedsopgaven als krimp, leefbaarheid, behoud cultureel erfgoed, energietransitie, waardevermeerdering en economische versterking zijn ondergebracht bij de Rijksdienst. Dit zijn zaken waar volgens ons niet de overheden maar de Groningse samenleving de regie in moet hebben, wanneer je spreekt over herstel van vertrouwen.

 

Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerking van de twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid, onder leiding van Hans Alders. In het meerjarenprogramma heeft Alders voor 2016-2020 uitgewerkt wat er moet gebeuren en in welke volgorde.

Om te overleggen met de regio heeft hij een bestuurlijke stuurgroep (overheden) en een maatschappelijke stuurgroep (Groninger Gasberaad en Groninger Bodembeweging) ingesteld.

 

Van Dialoogtafel naar Groninger Gasberaad

Met de komst van de Nationaal Coördinator Groningen, verandert ook de rol en positie van de Dialoogtafel. De overheden stappen van tafel; zij worden vanaf dan vertegenwoordigd door de NCG. De maatschappelijke organisaties houden/verliezen hun gezamenlijke naam en gaan verder als Groninger Gasberaad. Hierop besluit de Groninger Bodem Beweging haar eigen weg te gaan.

Het Groninger Gasberaad wordt eind 2015 informeel opgericht. Het Gasberaad neemt deel aan de maatschappelijke stuurgroep van de NCG. Hierin bespreekt de NCG de voortgang en ontwikkelingen. Hier speelt dezelfde discussie als bij de Dialoogtafel: wat is de rol en positie. Daar waar het Gasberaad verwacht aan de voorkant mee te kunnen praten en besluiten, wordt zij vooral ingezet als klankbord. Het is begrijpelijk dat de NCG snel vooruit wil, maar als hij het gebied daarin niet betrekt zal herstel van vertrouwen niet aan de orde zijn.

Het Groninger Gasberaad is de samenwerking van een aantal maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied, waaronder de Natuur en Milieufederatie Groningen. Het Gasberaad wil ervoor zorgen dat bij het opstellen en uitvoeren van het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen de betrokkenheid van de bewoners en organisaties maximaal is. Dat mensen en organisaties zoveel mogelijk ontlast worden en dat het gebied zijn unieke karakter en identiteit behoudt. De inzet van het Gasberaad is dan ook tweeledig: met de NCG afspraken maken over bijvoorbeeld regelingen waarin het inwonerbelang goed wordt bewaakt, en daarnaast individuele bewoners onafhankelijk adviseren en/of helpen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF