NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu

De rol van de NMG

De Natuur en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt zowel aan de Dialoogtafel als in het Groninger Gasberaad de belangen van natuur, landschap en milieu. Via het achterbanberaad stemmen we onze inbreng af met onze achterban. Het gaat om vraagstukken als water(veiligheid), milieurisico’s als gevolg van aardbevingen, verbetering van de leefbaarheid, duurzame economische ontwikkeling, energiebesparing en een duurzame energievoorziening in Noordoost-Groningen. De Natuur en Milieufederatie is actief betrokken bij het programma [Lokale Energietransitie] van de NCG.

Maandelijks komt een vertegenwoordiging van onze achterban bijeen om met de directeur van de NMG de ontwikkelingen te bespreken en onze inzet te bepalen. Via een digitale nieuwsbrief worden de organisatie die wij vertegenwoordigen op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Naast deelname aan het Gasberaad en de Maatschappelijke stuurgroep, pleit de Natuur en Milieufederatie ervoor dat de gaswinning wordt teruggebracht. Dit is geen thema van de NCG en is een op zich staand traject. Hierin trekt de NMG samen op met de Groninger Bodem Beweging, de Waddenvereniging en Milieudefensie.

Leefbaarheid
Het thema leefbaarheid is voor de NMG en onze achterban een belangrijk thema. Het thema is onderverdeeld in 5 programma’s:

  • Energietransitie: Hiervoor is voor 2016-2020 € 1 mln per jaar beschikbaar. NMG is trekker van dit programma.
  • Breedband internet: Voor dit programma is in totaal € 5 mln beschikbaar. Uitvoering ligt bij de Economic Board.
  • Dorpsvisies en Landschap: Mede door de inzet van de NMG en haar achterban is landschap als apart thema aangemerkt. Voor dit programma is de komende 5 jaar € 500.000 per jaar beschikbaar. Landschapsbeheer Groningen is trekker van dit programma.
  • Erfgoed: Voor dit programma is voor 2016-2020 in totaal € 5 mln beschikbaar. Libau is trekker van dit programma.
  • Ieder Dorp een Dak: Ook voor dit programma is voor 2016-2020 in totaal € 5 mln beschikbaar. Groninger Dorpen is trekker.
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF