NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu

De gaswinning

Na de aardbeving van 16 augustus 2012, met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter, onder Huizinge, adviseerde Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in januari 2013 om de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk zo sterk mogelijk te verlagen. Aardbevingen tot kracht 5 waren niet uitgesloten. ‘Op basis van de gevonden relatie tussen het jaarlijks aantal aardbevingen, de productie en de productiesnelheid zou de productiesnelheid tot ca. 12 normal BCM/jaar verlaagd moeten worden om het risico op aardbevingen te minimaliseren.’ ’Alleen door de gasproductie heel drastisch te reduceren of zelfs te stoppen is te verwachten dat er na enkele jaren geen voelbare aardbevingen zullen optreden in het Groningenveld’.
De minister nam geen maatregelen en de NAM voerde de gasproductie verder op. 2013 was, met 52 miljard m3 gas uit het Groningenveld, een topjaar voor de NAM.

Pas op 14 maart 2014 legde minister Kamp een ontwerpbesluit over de gaswinning ter inzage. Samen met een grote stapel rapporten. Uit die rapporten bleek niet dat de gaswinning veilig was: de minister keek vooral naar de leveringszekerheid, de NAM naar de economisch gewenste productie. Zowel de NAM als de minister concludeerden dat de aardbevingen niet sterk in aantal en hevigheid zouden toenemen: zij vonden dit een aanvaardbaar risico. Welke normen de minister daarbij hanteert, werd niet duidelijk. Aan welke eisen bestaande en nieuwe woningen moesten voldoen om bestand te zijn tegen aardbevingen, was niet bekend. Wat de risico’s voor de waren voor de industrie, de dijken, de natuur, was niet in beeld gebracht. Zo kun je niet met Groningen omgaan!

Samen met de Groninger Bodembeweging, Milieudefensie en de Waddenvereniging hebben wij op 24 april 2014 een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit. Minister Kamp legde onze bezwaren naast zich neer, dus op 13 maart 2015 gingen wij in beroep bij de Raad van State.

De Raad van State gaf ons gelijk: volgens de uitspraak van 18 november 2015 was ons beroep gegrond, het besluit van de minister werd vernietigd en de Raad van State trof een voorlopige voorziening: in afwachting van een nieuwe beslissing van de minister mocht de NAM in het gasjaar 2015-2016 (1 oktober tot 30 september) maximaal 27 miljard m3 winnen: de hoeveelheid die in een gemiddeld jaar nodig is om aan de leveringszekerheid te voldoen. Of met deze hoeveelheid de veiligheid is gegarandeerd, is niet duidelijk. In de uitspraak erkende de Raad van State dat de gaswinning in strijd kan zijn met de mensenrechten, maar verbond daar geen gevolgen aan. De gaswinning bij Loppersum mocht niet worden hervat. En na 1 oktober 2016 mag alleen gas worden gewonnen op basis van een nieuw besluit van de minister over een nieuw winningsplan.

Op 24 juni 2016 legde de minister een nieuw besluit ter visie: de NAM mag de komende 5 jaar 24 miljard m3 gas per gasjaar uit het Groningenveld halen, maar als het een koude winter is of als het een beetje tegen zit mag de NAM maximaal 31,5 miljard m3 gas boven halen.

Veiligheid
Bij dit nieuwe winningsplan zit weer een hele stapel rapporten, maar nog altijd is niet duidelijk hoe het zit met de veiligheid van de bevolking in het gebied en hun spullen. De NAM en de minister stellen dat het risico aanvaardbaar is, maar vertellen er niet bij wat zij een aanvaardbaar risico vinden. Volgens de NAM en de minister wordt het risico beperkt doordat de woningen versterkt worden, maar het zal nog heel lang duren voordat dat overal is uitgevoerd.

Geen risico-inventarisatie industrie Eemshaven en Delfzijl
Risico’s van aardbevingsschade bij de industrie in de Eemshaven en Delfzijl zijn nog altijd niet bekend. Er is nog geen enkel onderzoek gedaan naar de gevolgen van de gaswinning voor de Waddenzee en andere natuurgebieden. Wel is inmiddels duidelijk dat Staatstoezicht op de Mijnen, TU Delft, de NAM en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en andere deskundigen veel kritiek hebben op de rapporten van de NAM.

Zienswijze
Op 10 augustus 2016 dienden we samen met de Groninger Bodembeweging, Milieudefensie en de Waddenvereniging een zienswijze in tegen dit nieuwe besluit, waarin we de minister opriepen om niet in te stemmen met het winningsplan en te zorgen dat de gaswinning zo snel mogelijk verder wordt beperkt. Op 23 september 2016 is de minister echter akkoord gegaan met het nieuwe winningsplan.

Winningsplan 
Minister Kamp is echter akkoord gegaan met het winningsplan. In 2021 wordt er een nieuw winningsbesluit genomen. Dat betekent dat de NAM voor 1 oktober 2020 een nieuw winningsplan moet indienen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF