NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Ecologie en Economie in Balans

Ecologie en Economie in Balans

Foto - EemshavenDe bedrijfsterreinen in de Eems-Dollardregio behoren tot de weinige gebieden in Nederland waar ruimte is voor vestiging van grootschalige chemische industrie. De afgelopen jaren is hier dan ook sprake van een enorme groei in bedrijvigheid. Voor de Natuur en Milieufederatie Groningen is het belangrijk dat deze economische ontwikkelingen op een zo duurzaam mogelijke manier plaatsvinden. Zo moet rekening worden gehouden met het kwetsbare ecosysteem van de Eems-Dollard en het aangrenzende werelderfgoed Waddenzee.

Als gevolg van jarenlang baggeren, inpolderen en graven van een steeds diepere vaargeul verkeert het Eems-Dollardestuarium in zeer slechte staat. Dit heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit: trekvissen kunnen de rivier niet meer op en de voedselketen is ernstig verstoord. Daarnaast behoort de Nederlandse lucht, door de enorme uitstoot van vervuilende stoffen, tot de vuilste van Europa.

Ecologie en Economie in Balans
Jarenlang hielden de bedrijven en de natuursector elkaar in de houdgreep van juridische procedures, zonder wezenlijke winst voor natuur en milieu. Daarom begon de Provincie in 2010 het project Ecologie en Economie in Balans, waarin de Natuur en Milieufederatie Groningen actief deelneemt om, namens diverse natuur- en milieuorganisaties, in de Eemsdelta gebiedsafspraken te maken met bedrijfsleven en overheid. Binnen dit project proberen de deelnemers samen afspraken te maken om ecologische winst te boeken die ertoe doet.

Het project richt zich op het maken van afspraken rond de uitstoot van onwenselijke stoffen in het milieu en op maatregelen die bijdragen aan de verbetering van het ecosysteem van de Eems-Dollard. In 2013 is op veel fronten vooruitgang geboekt en is het moment in zicht van een overeenkomst over de omvang van de totale uitstoot door de industrie. Dit betekent een enorme vooruitgang ten opzichte van de huidige situatie.

Ondertussen heeft de Nederlandse overheid het voornemen om de vaargeul tussen Noordzee en Eemshaven nog verder te verruimen. Binnen het project Ecologie en Economie in Balans hebben de projectpartners de afspraak gemaakt dat een dergelijke ontwikkeling in samenhang met natuurverbetering dient plaats te vinden.

Vaargeulverruiming
Vanuit deze insteek zijn overheden (Rijkswaterstaat, Ministerie van Economische Zaken, Provincie) en natuur- en milieuorganisaties (Waddenvereniging, Het Groninger Landschap, Stichting WAD, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Groningen) in gesprek om te kijken onder welke voorwaarden deze vaargeulverruiming wel geaccepteerd kan worden. De natuur- en milieuorganisaties willen een verdere verslechtering van het estuarium alleen toestaan als hier een significantie verbetering op systeemniveau tegenover staat. Er wordt dus niet gezocht naar ‘compensatie’ van de vaargeulverruiming, maar naar een perspectief voor het estuarium.

Contactpersoon: Ellen Farwick

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF