NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Duurzame bedrijvigheid

Duurzame bedrijvigheid

De Natuur en Milieufederatie Groningen wil werk maken van de verduurzaming van bedrijfsprocessen en het behoud van milieukwaliteit in de provincie Groningen. Onze focus ligt op de industrie in de Eemshaven en van Delfzijl. Deze behoren tot de weinige gebieden in Nederland waar ruimte is voor de vestiging van grootschalige chemische industrie.

De NMG vindt het belangrijk dat deze economische ontwikkelingen een zo duurzaam mogelijk karakter hebben. Er moet rekening worden gehouden met het kwetsbare ecosysteem van de Eems-Dollard en het aangrenzende werelderfgoed Waddenzee. Tevens dient het gebied leefbaar te blijven voor omwonenden.

Hiertoe volgen we de actuele provinciale ontwikkelingen op dit terrein intensief, overleggen we met de diverse stakeholders uit de regio, en schuiven we met grote regelmaat aan bij Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemshaven, VNO-NCW en de NOM.

Speerpunten
– Een duurzame ontwikkeling van de Eemsdelta door onze deelname aan het project Ecologie en Economie in Balans en onze inspanningen voor het Eems-Dollardestuarium.
– Een vermindering van de stankoverlast in de Eemsdelta door onze inspanningen voor het geurbeleid bij de Provincie Groningen.
– Verduurzaming van MKB en industrie door onze deelname aan de Clean Campagne en onze inspanningen voor verlaging van de CO2-uitstoot in de energie-intensieve industrie.

Netwerk Milieu
Het Netwerk Milieu bestaat uit vertegenwoordigers van onze aangesloten organisaties, deskundigen en betrokken Groningers die zich willen inzetten voor de milieukwaliteit in hun provincie. Via het netwerk kunnen we onze achterban informeren over actuele ontwikkelingen, gezamenlijk kennis opbouwen, standpunten vaststellen en lokale groepen activeren om zelf op te komen voor hun belangen.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF