Michiel Mulder

Al vanaf het begin van mijn werkzame carrière is mij duidelijk dat ik in mijn werk wil bijdragen aan een prettige leef-, woon- en werkomgeving. Als stadjer wil ik graag mijn kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid inzetten voor de mooie stad en provincie Groningen.

Sinds januari 2016 ben ik werkzaam als projectmanager Klimaat en Energie bij de NMG. Ik ben verantwoordelijk voor het vormgeven van het beleid op het gebied van klimaat en energie in de provincie Groningen. Het inspelen op beleidsontwikkelingen, actualiteiten en strategisch optreden behoort tot de kerntaken. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en coördinatie van klimaat- en energieprojecten.

In Groningen ligt een grote energieopgave. Met mijn kennis en ervaring kan ik initiatiefnemers begeleiden in de verschillende fases van een energieproject. De NMG is met haar grote achterban en uitgebreide netwerk in de regio een geschikte partner voor initiatiefnemers. Denk hierbij aan het opzetten van participatietrajecten, ruimtelijke inpassing, maar ook het verbinden van initiatieven met de juiste partijen in de regio om weer een stap voorwaarts te maken.

Het is belangrijk dat we het samen doen en ieders kracht gebruiken. Wij hebben de contacten in de regio en weten wat er nodig is om een project tot een succes te maken. Daarom willen wij samen met u gaan voor een mooi en duurzaam Groningen.

Profiel Michiel Mulder

Michiel Mulder

Projectmanager Klimaat en Energie