Henrieke Kruise

Mijn naam is Henrieke Kruise, derdejaars student Landcape & Environment Management aan Inholland Delft. Dit is een brede studie op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, ecologie en milieu. Bij de Natuur en Milieufederatie Groningen doe ik onderzoek naar ecologische toepassingen op zonneparken ter bevordering van de biodiversiteit. Door mijn achtergrond in vormgeving, illustratie, landbouw en studies ben ik breed opgeleid en kan ik mijn kennis inzetten bij projecten die mens en natuur nader tot elkaar brengen en de omgeving verbeteren.
Mijn interesse voor natuur, ecologie en landbouw komen van mijn agrarische roots in Westerwolde. Ik ben vertrouwd met de complexiteit van het behalen van klimaatdoelen om klimaatverandering tegen te gaan én een financieel rendabel bedrijf runnen dat bij voorkeur natuurinclusief en duurzaam is en dat motiveert mij om hier oplossingen voor te vinden.
Deze thema’s en vraagstukken komen ook bij de Natuur en Milieufederatie Groningen op tafel. Er wordt gewerkt aan veelzijdige projecten die aansluiten bij mijn interesses. Het belooft een leerzame, diverse, avontuurlijke stage te worden!

Henrieke Kruise

Profiel Henrieke Kruise

Henrieke Kruise

Stagiair