H.E. (Harm Evert) Waalkens

Mijn naam is Harm Evert Waalkens, geboren en getogen in het Oldambt, Finsterwolde (19 april 1948).

Het Oldambt is een landschap dat ruimte biedt voor verbeelding, de eindeloze horizon die de lucht van de aarde scheidt, een landschap waar we trots op zijn en dat onze identiteit bepaalt.

Als biologische melkveehouder mag ik daarvan een deel gebruiken.

Mijn lidmaatschap van de RvT van de NMG sluit naadloos aan bij onze gezamenlijke verantwoordelijkheden om kwetsbare waarden als natuur, milieu en landschap te koesteren, te beschermen en te versterken.

Nevenfunctie Harm Evert Waalkens:
voorzitter Stichting Landschap Oldambt

Profiel H.E. (Harm Evert) Waalkens

H.E. (Harm Evert) Waalkens

Lid Raad van Toezicht