A. (Arike) Tomson

Mijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht bij de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) ligt mooi in de lijn van mijn eerdere bestuursfuncties, zoals bij Milieudefensie en Het Groninger Landschap. Het is en blijft nodig om de natuur en het milieu hoog in het vaandel te houden. De NMG speelt daarin een belangrijke rol en ik vind dat die rol geborgd moet blijven. Mijn ervaring uit eerdere bestuursfuncties en uit mijn werk zal ik daarbij inzetten.

 

Natuur en milieu krijgen al ruim 30 jaar mijn volle aandacht in de wereld van Rijkswaterstaat en de waterschappen. En ook tijdens mijn studie biologie aan de Universiteit van Amsterdam was ik van meet af aan actief in de richting Biologie en Samenleving. Maar oog voor je leefomgeving, de liefde voor de natuur en het belang van een gezond milieu – eigenlijk is dat er thuis al met de paplepel ingegoten.

Nevenfunctie Arike Tomson:
medewerker in algemene dienst waterschap Noorderzijlvest

Profiel A. (Arike) Tomson

A. (Arike) Tomson

Lid Raad van Toezicht