Raad van Advies

De Natuur en Milieufederatie Groningen kent een Raad van Advies met leden afkomstig uit de aangesloten organisaties. De Raad van Advies adviseert gevraagd en ongevraagd de directie en de Raad van Toezicht over het gevoerde en te voeren beleid. De Raad van Advies zorgt voor voldoende maatschappelijk draagvlak en een netwerk en vertolkt de opvattingen en ideeën van het netwerk.

 

 

Onze Raad van Advies bestaat uit:

  • Mw. L. Cavé (Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen)
  • Dhr. L.F.M. Helmer (Vereniging Zuivere Energie)
  • Dhr. A.D. IJpenberg (Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier)
  • Mw. T.R. Janssen  (Milieudefensie afdeling Groningen)
  • Mw. M.A.H. Stubbe-Heeres  (IVN afdeling Bellingwedde)
  • Mw. E. Wolthuis (Stichting Natuur en Landschap gemeente Eemsmond e.o.)