NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Senior procesmanager Programma naar een Rijke Waddenzee

Senior procesmanager Programma naar een Rijke Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee werkt als netwerkorganisatie op het snijvlak van beleid en uitvoering aan natuurherstel en het verduurzamen van het (economisch) gebruik van de Waddenzee. Dit doen we door samen met overheden, natuurorganisaties, gebruikers, bewoners en andere belanghebbenden projecten te initiëren en te ontwikkelen, en coalities van partijen vanuit een intermediaire rol te begeleiden. Deels ingevuld via opdrachten en deels vrij in te vullen. Jouw hart gaat sneller kloppen als je bij ons als senior procesmanager meewerkt aan natuurverbetering en transities, op weg naar een duurzaam (economisch) gebruik van de Waddenzee.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is een gezamenlijk programma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, de drie waddenprovincies en de Coalitie Wadden Natuurlijk (de samenwerkende natuurorganisaties).

Voor de periode 2019-2022 is een nieuw programmaplan opgesteld. Aanvullend aan werkzaamheden van onze opdrachtgevers, werkt PRW hierin aan natuurverbetering en transities naar een duurzaam (economisch) medegebruik van de Waddenzee. Dit doen we via vier rollen: uitdagen, aanjagen, ontwikkelen en verbinden. Kijk voor meer informatie over het programma op https://rijkewaddenzee.nl.

Bij PRW werken we iedere dag met passie aan de Waddenzee, die tot UNESCO Werelderfgoed behoort. Aan middelmatigheid doen we niet. We dagen uit, jagen transities aan en ontwikkelen nieuwe innovatieve concepten en verbinden partijen en projecten. Wat we doen is zinvol: we willen dat ons werk iets in beweging zet op weg naar een sterker en veerkrachtig Waddengebied voor mens en natuur. Wil jij dat ook? Dan is dit jouw kans om als senior procesmanager samen met betrokkenen te werken aan een mooi wad. Mooi werk voor een mooi wad!

Dit ga je doen in de periode 2019-2022
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) levert inzet aan PRW. Voor de komende periode werk je via RVO.nl als senior procesmanager in het team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO). De thuisbasis van het team GRO is Utrecht, en je voert het werk uit in Leeuwarden. Je wordt in de periode van 2019-2022 ingezet als aanjager en procesmanager binnen de pijlers natuurverbetering en transities naar een duurzaam (economisch) medegebruik. Dat betekent dat je:

  • met partijen zoekt naar kansen voor natuurverbetering via natuurherstelprojecten;
  • met partijen op zoek gaat naar kansen rondom duurzaam (economisch) gebruik, onder meer via innovatieve verduurzamingspilots;
  • partijen aan elkaar verbindt rond gevonden kansen;
  • kansen agendeert bij gebleken draagvlak en deze omzet in concrete projecten.

Klik hier voor meer informatie over deze vacature.


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF