NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Huizen verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst

Huizen verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst

Een breed landelijk samenwerkingsverband van bedrijven en overheden brengt de komende jaren de mogelijkheden in kaart van aquathermie. De schone techniek om met water duurzaam gebouwen te verwarmen of te koelen. Vandaag zetten in Utrecht de provincie Fryslân en partijen uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven, de handtekening onder de Green Deal Aquathermie. Fryslân investeert 125.000 euro in projecten binnen de provincie en een gezamenlijk onderzoek binnen deze Green Deal.

Met aquathermie wordt warmte of koude gewonnen uit water. Dat kan zijn oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. De techniek helpt bij de overstap naar aardgasvrije verwarming en draagt zo bij aan de energietransitie. Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders hebben andere partijen zoals overheden, netbeheerders, warmtebedrijven en gebouweigenaren nodig om deze warmtebron te benutten. In de Green Deal vinden ze elkaar.

Green Deal Aquathermie
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt 900.000 euro bij aan de Green Deal om een programmabureau in te richten. Provincie Fryslân investeert dus 125.000 euro, en ook andere partijen die ondertekenen dragen financieel of in natura bij.

Via de Green Deal werken partijen samen om de mogelijkheden van aquathermie onder de aandacht te brengen van belanghebbenden, om kennis te ontwikkelen en te delen en de waarde ervan in de praktijk te beoordelen. Er wordt nadrukkelijk samengewerkt met andere klimaatprogramma’s van het Rijk, zoals de Regionale Energiestrategie en het Programma Aardgasvrije Wijken.

Potentie
Uit onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater in veertig procent van de warmtevraag in stedelijk gebied kan voorzien. De bronnen afvalwater en drinkwater leveren respectievelijk 15 en 1,5 procent. Aquathermie kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de verwarming van woningen en andere gebouwen.

Deze partijen ondertekenden de Green Deal:
Ministerie EZK, Ministerie I&W, Ministerie BZK, Unie van Waterschappen, Vewin, NWB Bank, VNG, Deltares, KWR, STOWA, Erasmus Universiteit Rotterdam, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Brabant Water, provincie Fryslân, provincie Gelderland, provincie Zuid-Holland, Netbeheer Nederland, Syntraal, IF Technology B

Dit is een persbericht van de provincie Fryslân.


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF