NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
symposium: Het Actieplan Weidevogels Groningen: een beter beheer voor weidevogels?

symposium: Het Actieplan Weidevogels Groningen: een beter beheer voor weidevogels?

Organisatie:Avifauna Groningen

Tijd:09.00 - 13.00

Datum:16 maart 2019

Locatie:Bezoekerscentrum Reitdiep

Adres:Wolddijk 103, Groningen

Kosten:gratis

Bezoek website

Zaterdagochtend 16 maart 2019 organiseert de Groninger vereniging voor vogelaars Avifauna Groningen het symposium: “Het Actieplan Weidevogels Groningen: een beter beheer voor weidevogels?”

Er is de laatste jaren veel te doen om de dramatische achteruitgang in de weidevogelstand een halt toe te roepen. Dit symposium heeft tot doel het Actieplan Weidevogels Groningen nader te belichten. Specifiek zal worden ingegaan op de rol die predatie speelt bij het reproductiesucces van weidevogels. Aan de hand van beschikbare kennis en ervaringen wil dit symposium een bijdrage leveren aan een verantwoorde keuze voor beheermaatregelen die moeten bijdragen aan een vitale weidevogelstand in de provincie Groningen.

Voorafgaand aan het symposium bent u reeds vanaf 8:00 uur van harte welkom op het Bezoekerscentrum om deel te nemen aan een korte weidevogelexcursie in het Reitdiepgebied.

Indien mensen willen deelnemen aan dit symposium dan is dat nog mogelijk. Hiervoor dient men zich op te geven via: secretariaat@avifaunagroningen.nl.

Programma
9:00 ̶ 9:05 Opening door voorzitter Jan Grotenhuis (voorm. beleidsmedewerker natuur en landschap bij de provincie Drenthe)
9:05 ̶ 9:35 Wolf Teunissen (Sovon) Landschapskenmerken en predatie
9:35 ̶ 9:55 Mo Verhoeven & Jelle Loonstra (RUG)
Grutto reproductie:
(1) resultaten uit monitoring van ± 10.000 ha in Zuidwest Fryslân (2008-2018) en
(2) effecten van het elektrisch uitrasteren van 100 ha grasland (2017-2018) in dit gebied
9:55 ̶ 10:15 Daan Bos (Bureau Altenburg & Wymenga, en RUG)
Over de noodzaak van een meer systematische aanpak van onderzoek aan predatie
10:15 ̶ 10:35 PAUZE
10:35 ̶ 10:45 Marco Glastra (Het Groninger Landschap)
Actieplan Weidevogels Groningen: alle zeilen bijzetten voor behoud van de weidevogels in Groningen
10:45 ̶ 11:00 Harrie Miedema (Statenfractie GroenLinks Groningen)
Weidevogels en beheer van predatoren in de provinciale politiek
11:00 ̶ 11:20 Arjan Hendriks (Het Groninger Landschap)
Weidevogels in het Reitdiep
11:20 ̶ 11:35 Gert-Jan Stoeten (Collectief Groningen West)
Agrarisch natuurbeheer en predatie
11:35 ̶ 11:45 Johan Bos (Werkgroep Roofvogels Nederland)
Roofvogelonderzoek in de provincie Groningen
11:45 ̶ 12:15 Ben Koks (persoonlijke titel)
Er gaat niets boven een stevige soortgerichte aanpak
12:15 ̶ 13:00 Discussie, conclusie en afsluiting

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF