Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Tips voor een duurzaam en gezond verkiezingsprogramma

Een groot deel van de Groninger gemeenten heeft in 2018 gemeenteraadsverkiezingen. Met het oog op deze verkiezingen wil de NMG alle gemeentelijke politieke partijen graag voeden met tips en ideeën voor een duurzaam verkiezingsprogramma. Hopelijk kunnen veel van deze duurzame en groene ideeën vervolgens meegenomen worden in het nieuw te vormen gemeentelijk beleid.

Duurzaamheid raakt steeds beter verankerd in ons denken en doen. Zo werken er steeds meer mensen enthousiast aan de transitie naar duurzame energie. Het belang van schone lucht wordt ingezien. De waarde van groen voor ons welzijn raakt bekender. Toch zijn er nog vele stappen te zetten op weg naar een werkelijk duurzame en gezonde leefomgeving. Niet verwonderlijk want een duurzame en gezonde samenleving vraagt soms om meer ruimte of om een andere aanpak. Dit kan leiden tot conflicten, die op gemeentelijk niveau aan de oppervlakte komen. Het is daarom belangrijk dat gemeenten duidelijke keuzes maken in wat ze wel en niet toestaan aan activiteiten en welke voorwaarden ze daaraan stellen.

Niet alleen de problemen, ook de oplossingen komen steeds vaker vanuit de regio. Lokale initiatieven krijgen een grotere rol. Bijvoorbeeld bij het opwekken van energie, de realisatie en beheer van de natuur en bij de productie van voedsel. Het is belangrijk dat gemeenten hierop inspelen en deze lokale initiatieven ook zo goed mogelijk faciliteren. Kortom: gemeenten zijn onmisbaar bij het in gang zetten van groene en duurzame projecten en het verder helpen van lokale initiatieven. De NMG helpt gemeenten graag om deze rol goed te vervullen. Daarom heeft zij een pamflet met tips en ideeën voor een duurzaam en gezond verkiezingsprogramma opgesteld.

In dit pamflet – inmiddels door alle gemeenten ontvangen – geeft de NMG tips en ideeën op het gebied van energietransitie, lokaal en duurzaam voedsel, een duurzame natuurinclusieve landbouw en een aantrekkelijke en groene leefomgeving.

Op al deze thema’s kunnen gemeenten het verschil maken om de gemeente duurzamer, gezonder en groener te maken. Ook na de verkiezingen wil de NMG zich inzetten als ‘duurzame aanjager’ bij gemeenten. Zij werkt daarbij graag samen met gemeenten bij de uitvoering van de gemeentelijke groene – en duurzaamheidsambities.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen uit het pamflet? Dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze medewerkers.


Lobbytraining
Zelf leren hoe je invloed kunt uit oefenen op de nieuwe gemeenteraad? Milieudefensie organiseert trainingen waar je de fijne kneepjes van het vak leert. De lobby training wordt op 20 februari in Groningen gegeven en kost 15 euro. Lees hier meer.

Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF