NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Noordelijk Zadennetwerk

Noordelijk Zadennetwerk

 Nynke van der HoekNynke van der Hoek is met een groep vrijwilligers bezig met het opzetten van het Noordelijk Zaden Netwerk, dat bewustwording stimuleert rond een thema dat belangrijk is voor het behoud van agrarische biodiversiteit en daarbij een breed publiek aanzet tot het ondernemen van concrete activiteiten.

 

Opzetten Noordelijk Zadennetwerk

Na een succesvol Reclaim the Seeds zadenweekend in 2014 (www.reclaimtheseeds.nl) ontstond een initiatief voor een zadennetwerk in Noord-Nederland. Een groep vrijwillige initiatiefnemers werkt dit plan momenteel uit. Begin maart is de lancering van het netwerk Noordelijk Zadennetwerkgepland. We beginnen klein, met een beperkt aantal deelnemers en willen dit de komende tijd graag laten groeien. We richten ons de eerste twee jaar met name op Groningen.

Doel
Het doel van het Noordelijk Zadennetwerk is het opzetten en onderhouden van een netwerk voor zadenuitwisseling in Noord-Nederland waar een brede groep mensen aan mee kan doen. Professionals en hobbyisten zijn allebei welkom. Hiermee willen we natuurlijk geteelde zaden en oude en bijzondere (regionale) rassen meer bekendheid geven en de instandhouding ervan stimuleren. Het netwerk kan een tegenwicht bieden voor internationale ontwikkelingen rond zaden en voedsel en een praktisch alternatief geven waar een grote groep mensen in kan participeren.

Tevens biedt het netwerk in beperkte mate betaalde en onbetaalde werkgelegenheid aan kleine ondernemers en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Resultaat
Het Noordelijk Zadennetwerk moet ervoor zorgen dat:

 • Een breed publiek betrokken raakt bij internationale regelgeving rond zaden, bij agrarische biodiversiteit en de gevolgen van veranderingen hierin op de beschikbaarheid en veiligheid van voedsel.
 • Een netwerk van zadenvermeerderaars en -instandhouders ontstaat.
 • De kennis over het vermeerderen, oogsten en bewaren van zaden toeneemt.
 • De kennis over internationale ontwikkelingen rond zaden en voedsel toeneemt.
 • Een voorbeeldtuin ontstaat waar een breed publiek kennis kan maken met oude, bijzondere en regionale soorten.

Met wie
Het zadennetwerk zal bestaan uit een brede groep mensen met belangstelling voor moestuinen, landbouw, voedsel en zaden. Zowel hobbyisten als professionals op verschillende gebieden zijn welkom, waarbij te denken valt aan volkstuinders, buurtmoestuinen, professionele tuinders en cateraars. Het project wordt opgezet door vrijwilligers.

Plan van aanpak
Activiteiten zijn in de eerste plaats het zadennetwerk zelf. Er komt een website waar deelnemers zaden met elkaar kunnen uitwisselen (ruilen en/of verkopen) en er worden zadenmarkten georganiseerd. Tijdens en buiten de markten om organiseert het netwerk workshops en cursussen met thema’s zoals zelf zaden telen, vangen en bewaren, permacultuur en internationale zadenpolitiek.

De opzet en organisatie van het netwerk ligt in handen van vrijwilligers. Het is de bedoeling dat deelnemers in de loop der tijd zelf ook activiteiten gaan organiseren, gefaciliteerd door de initiatiefnemers van het netwerk. Op dit moment zijn vrijwilligers bezig met het oprichten van de stichting, het bouwen van een website waar ook geruild kan worden en de organisatie van de eerste activiteiten.

De initiatiefnemers beschikken over een netwerk van professionele tuinders, zadenvermeerderaars, hobbyisten op groengebied, cateraars en andere ondernemers die belangstelling hebben voor dit netwerk. Dit netwerk wordt aangesproken om de activiteiten te organiseren.

Voor de opzet van het netwerk denken we twee jaar nodig te hebben. Inmiddels zijn we een half jaar bezig met de voorbereidingen, vanaf maart kunnen mensen lid worden en daadwerkelijk zaden gaan ruilen. Op dat moment wordt ook het eerste zadenevenement georganiseerd, met een markt, workshops en presentaties. De komende jaren wil het netwerk de volgende activiteiten organiseren:

Activiteiten netwerk:

 • Opzetten van een netwerk van zadenvermeerderaars in Noord-Nederland, met de nadruk op verzamelaars in Groningen. De voorbeeldtuin krijgt de functie van proeftuin voor dit netwerk.
 • In kaart brengen van oude rassen die nog aanwezig zijn bij o.a. gepensioneerde boeren en hobbyisten.

Activiteiten voorbeeldtuin:

 • Aanleggen van een publiekstoegankelijke voorbeeldtuin waar de rassen gekweekt en vermeerderd worden.

Activiteiten voorlichting en educatie:

 1. Ontwikkelen van educatieve materialen zoals een boekje met Noord-Nederlandse rassen en een handleiding voor het zelf bewaren en vermeerderen van zaden. Met deze educatieve materialen richten we ons op hobbytuinders.
 2. Ontwikkeling van een reizende tentoonstelling over oude rassen, gecombineerd met workshops over zelf zaden vermeerderen, oogsten en bewaren voor hobbytuinders en stadslandbouwprojecten.
 3. Een of meer (jaarlijkse) workshops en/of cursussen zadenteelt.

Activiteiten belangenbehartiging:

 • Deelname aan conferenties en symposia waar bottom-up de aandacht wordt gevestigd op zadenproblematiek.

Activiteiten bevorderen gebruik:

 • De zaden die vermeerderaars over hebben komen ter beschikking voor de verkoop aan botanische tuinen en publiekstoegankelijke tuinen, zoals heemtuinen en buurtmoestuinen.
 • Door het instandhouden van de gewassen ontstaat een voorraad oude/vergeten groentes en fruit. Deze eetbare gewassen komen ter beschikking van restaurants. Tevens krijgen horecaondernemers de kans om de gewassen zelf te kweken.
 • Evenementen zoals een oogstfeest in het najaar, een zadenevenement in het vroege voorjaar en een evenement waarbij de gewassen te proeven zijn en bezoekers planten en zaden kunnen ruilen.

Ga naar het stemformulier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF