NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
De maaibrigade

De maaibrigade

Oogstfeest Eetbare Stad Groningen (189)Een oud en bijna vergeten ambacht weer op de kaart zetten en doorgeven aan de volgende generatie, dat is waar Christ van Beek zich mee bezighoudt. Samen met een groep maaiers die elkaar in de loop van vorig jaar bij toeval gevonden hebben.

Maaien met de zeis wordt door iedereen als rustgevend ervaren. Het maaiwerk in klein teamverband is heel stimulerend. Het geluid van de zeis(en), de geuren van het gras en het geluid van vogels verhoogt het maaiplezier. Ook het genieten van gezonde lichaamsbeweging en de voldoening achteraf zijn redenen om deze vorm van maaien te gaan beoefenen.

Doel van de maaibrigade
Om op daarvoor geschikte terreintjes in onze provincie op milieuvriendelijke en ecologisch-verantwoorde wijze te maaien ten behoeve van de biodiversiteit ter plekke. Door te maaien met de zeis in boomgaardjes, kerkhofterreintjes en op graslandjes rond poeltjes of slootkanten krijgen meer soorten kruiden en grassen de kans er te groeien en vinden meer soorten bijen, vlinders en andere insecten er een habitat. Tevens wil de maaibrigade nog meer mensen bereiken en enthousiasmeren en collega-maaiers verder in het zadel helpen.

Resultaat
Ons beoogde resultaat is dat er meer kleinschalig en gefaseerd maaibeheer wordt toegepast op terreintjes in de hele provincie Groningen, in en nabij de dorpskernen, en waar mogelijk in de stad Groningen zelf, door inzet van menskracht in plaats van machines.

Wie
We willen dit bereiken met Christ als trekker, samen met de groep maaiers die zich speciaal toeleggen op het instrueren en begeleiden van aspirant-maaiers. Zij verzorgen cursussen of workshops op locatie om mensen te leren maaien en zelf de zeis te onderhouden en scherp te houden.

Op dit moment is een aantal maaiers – zowel mannen als vrouwen – enthousiast gaan oefenen. De intentie is om voor hen oefenveldjes te zoeken en verder technische hulp te bieden bij het leren haren van de zeis .

De terreinen die dit jaar in ieder geval worden bezocht door de maaibrigade zijn:

  • Den Andel, de Oude Dijk: een historisch stukje oude dijk van Het Groninger Landschap.
  • Winsum, de Appelhof: een oude boomgaard van een boerderij die nu eigendom van de gemeente is.
  • Bedum: een stukje natuurgebied aan de rand van het dorp langs de St. Annerweg waar in het verleden een oude boerderij heeft gestaan.
  • Zeerijp: een stukje weiland bij de kerk dat uitermate geschikt is om te oefenen in het maaien met de zeis.
  • Loppersum: graslandjes in en nabij het centrum.

Uitvoer
De menskracht wordt gevormd door Christ en 5 mede-instructeur-maaiers die zich inzetten bij evenementen of workshops, en 2 betaalde krachten van Landschapsbeheer Groningen voor hand- en spandiensten in het veld of op kantoor ten behoeve van communicatie en PR.  Met steeds meer menskracht willen we steeds meer (natuur)terreintjes maaien op mens- en natuurvriendelijke wijze.

Materialen
Een aantal zeisen, strekels en grasharken wordt gratis beschikbaar gesteld door Landschapsbeheer Groningen en door de maaiers-instructeurs zelf. Er zijn meer zeisen nodig en ook hamers, haarspitten en wetstenen voor het professioneel haren van de zeis, naast gereedschap voor het opruimen van gemaaid gras zoals grasharken en rieken. Voor het vervoer van de materialen wordt gezocht naar middelen om een aanhanger te kunnen kopen. Landschapsbeheer stelt de werkplaats en de vergader- en cursusruimte beschikbaar en biedt de maaibrigade een platform om kennis uit te wisselen via social media (website, e-mail, YouTube).

Geld
We zijn van plan om eigenaren van terreinen een kleine vergoeding te vragen voor maaidiensten. Hiervan zouden de maaiers in ieder geval een kilometervergoeding moeten kunnen krijgen en enige reserve voor aanschaf en vervanging van materialen. Voor de aanschaf van gereedschappen en een aanhanger wordt nog gezocht naar financiële middelen.

Landschapsbeheer stelt haar werkplaats en kantine beschikbaar voor demonstraties en cursussen. Tevens zijn dit jaar een paar uren beschikbaar voor ondersteuning ten behoeve van communicatie en PR.

Tijdsbestek en doelen in 2015
Er zal dit jaar weer op verschillende locaties worden gemaaid. We willen zorgen voor publiciteit zodat we vanaf volgend jaar met vrijwilligers uit de regio, en met ondersteuning van Landschapsbeheer, jaar op jaar kunnen maaien met als doel dat de vrijwilligers op den duur als ervaren maaiers zonder de instructie van de maaibrigade kunnen maaien. De maaibrigade kan dan weer nieuwe locaties zoeken. Voor de cursussen vragen we een niet al te hoog bedrag om enige kosten te kunnen dekken. Landschapsbeheer is ook bezig met fondswerving maar hiervan zijn nog geen resultaten.

We denken ook in september 2015 met zowel een mannen- als vrouwenteam weer mee te kunnen doen aan de maaikampioenschappen in Arnhem. De ambitie is om wellicht in 2016 ook in onze provincie op bescheiden wijze provinciale maai- en haarwedstrijden te organiseren. Gezien de belangstelling bij evenementen denken we zo het maaien met de zeis in onze provincie zeker verder te kunnen promoten.

Ga naar het stemformulier

 

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF