NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu

De Maretakappelboom van Kinderwerktuin Paddepoel

Adres:Kinderwerktuin Paddepoel, Coronastraat 1 Groningen

~ Ingezonden door Harry Holsteijn, Kinderwerktuin Paddepoel namens Natuur en Duurzaamheidseducatie NDE ~ 

Foto - Bomen050 - Maretak Gedenkboom Kinderwerktuin Paddepoel

Planten en dieren spelen in ons werk vooral de rol van verhalenvertellers. Ze zijn onze hulpmiddelen om de leerlingen van de basisschool het belang en de werking van de natuur te illustreren. Ook diversiteit, de mens zelf en zijn beleving horen daarbij.

Dit voorjaar werden we blij verrast toen zich opeens de kans voordeed een voor dit doel wel hele bijzondere boom te planten. Eentje die al jaren op ons verlanglijstje stond omdat hij dat alles verenigt. Graag stellen we u onze bijzonderheid en trots voor: de Maretak­appelboom van Kinderwerktuin Paddepoel.

Bomen worden groot en oud. Dat maakt ze van grote invloed op het klimaat, het uiterlijk van, en het leven in ons landschap. Zo is de appelboom aantrekkelijk voor allerlei leven en is hij daarbij ook nog eens een mooie wit-roze bloeier die vruchten levert die ook wijzelf kunnen eten. Het verklaart waarom hij al op tal van manieren met onze cultuur verbonden is. Hij speelt een rol in religies, sagen en mythen en wordt van oudsher gezien als symbool van vrucht­baarheid en vergankelijkheid. Dat alles is al waardevol. Maar in onze appel gaat het ook om de maretak, een geheel andere plant dan de appel.

Als halfparasitaire struik leeft de maretak in en op de appelboom. Nog los van die biologische bijzonderheid en zijn zeldzaamheid hier, is ook hij sterk met onze cultuur verbonden en wel in het bijzonder met kinderen. De Kelten beschouwden hem als een heilige plant vooral daar (buiten Nederland) waar ze parasiteerden op hun heilige eiken. Dat had ook te maken met zijn zelfs in de winter nog groene takken en bladeren. De plant zou heksen en geesten verdrijven. In het christendom werd hij gekerstend tot kerstsym­bool en brenger van een lang en gezond leven, geluk, liefde en vruchtbaarheid. Een symbool van nieuw leven dus ook. Dat is niet zo gek bedacht, want elke groeiende tak vormt aan zijn top altijd een tweetal nieuwe twijgen. Plantkundigen beschrijven zoiets als gaffelvormige vertakking, romantische types als moeders die enkel tweelingen baren!

Dit alles verklaart dat mensen elkaar kussen onder de maretak en het is deze symboliek die de maretak naar de Kinderwerk­tuin bracht. Want onze maretakappelboom is ook een gedenkboom. Hij is ons door een dankbare familie geschonken ter ere van de geboorte van hun zoon Hein Klaas Cazemier, op 7 september 2013.

De maretak kan enige tientallen jaren oud worden en de wilde appel zelfs wel tweehonderd jaar. Al die tijd zullen beide een bijzondere kant illustreren van de diversiteit in de natuur en onze band daarmee. Als Hein over een jaar of zeven leest over Asterix en Obelix, die dankzij hun met een maretak gebrouwen toverdrank onoverwinnelijk zijn, zal hij beseffen dat hij ook een beetje over zichzelf leest. Over zijn band met onze Maretakappelboom die gebaseerd is op de band die alle mensen verbonden houdt met de natuur waar we deel en afhankelijk van zijn.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF