NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu

Behoud karakteristieke landschapselementen

Ongestoorde weidse vergezichten, rust, stilte, duisternis en karakteristieke landschapselementen zoals wierden, maren, dijken, kronkelende sloten, onregelmatige blokverkaveling, houtsingels en pingoruïnes verdwijnen helaas steeds meer uit ons landschap. Bij ontwikkelingen als schaalvergroting in de landbouw, nieuwe infrastructuur en bedrijvigheid gaan deze elementen vaak verloren, tenzij ze voldoende geborgd worden in de ruimtelijke plannen van gemeenten en provincie. In nauwe samenspraak met haar achterban en het Netwerk Ruimtelijke Ordening zetten wij ons in voor bescherming van het Groninger landschap.

Pingoruïnes
In het Zuidelijk Westerkwartier liggen nog veel pingoruïnes: kleine ronde meertjes, omgeven door een wal, ontstaan vlak na de ijstijd. Rond zo’n meertje groeien meestal bomen en struiken. Zo’n pingoruïne is duidelijk in het landschap te herkennen en biedt een geschikte leefomgeving voor veel planten en dieren. Maar bovendien is zo’n pingoruïne al meer dan 10.000 jaar oud. Jagers en verzamelaars uit de vroege steentijd sloegen hier vaak hun kamp op: er was water. Er worden soms hele oude archeologische vondsten gedaan.

Maar in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Marum werden de meeste pingoruïnes niet beschermd. De NMG ging in beroep. De gemeente betoogde dat de pingoruïnes op grond van de Provinciale Omgevingsverordening niet beschermd hoefden te worden. Maar de Raad van State gaf ons gelijk: de gemeente mag zich niet verschuilen achter de provincie, maar heeft een eigen verantwoordelijkheid en had dan ook zelf moeten onderzoeken of de pingoruïnes bescherming verdienden. Na de uitspraak heeft de gemeente het bestemmingsplan aangepast: alle pingoruïnes zijn nu beschermd.

Verkavelingspatroon
In het gebied van de ruilverkaveling Appingedam-Delfzijl was de oude, kleinschalige verkaveling nog goed in het landschap te zien. Maar in het kader van de ruilverkaveling kregen veel boeren vergunning om sloten te dempen. Vaak sloten van meer dan 2000 jaar oud! Dankzij ons verzet zijn een paar oude sloten behouden, maar in de meeste gevallen hebben wij helaas geen succes gehad: het landschap is nu veel grootschaliger. En dat betekent ook dat er veel minder vogels in het gebied voorkomen.

Om dergelijke ontwikkelingen in de toekomst te voorkomen, dringen wij er bij de provincie op aan de bescherming van kleine karakteristieke landschapselementen beter te regelen in de Provinciale Omgevingsverordening. Daarmee worden de gemeenten verplicht die bescherming ook goed in hun bestemmingsplannen te regelen.

 

Contactpersoon: Erik de Waal

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF